Egyesületünkről

Az Európai Élő Folklór Egyesületet azzal a céllal alapítottuk, hogy a modern, élő néphagyományokat, s ezeken belül első sorban a misztérium-hagyományokat kutassuk, a róluk szóló információkat széles körben terjesszük, és segítsük továbbélésüket a 21. században.

Misztérium

Már az ősi görögök is találkoztak a tudás azon fajtájával, mely át nem adható, csak megélhető. Ezen titkokat nevezték müszterionnak. A történelem során rengeteg misztérium-iskola született, s ezek egy része a mai napig él és aktív. A misztérium-iskolák gyakorta természetvallásokként jelennek meg (pl. Wicca, druidizmus), míg mások misztikus, gnosztikus formában gyakorolják (pl. thelema). Mi minden misztérium-iskolát segítünk.

Természetvallások

A misztériumok mindig a természetben gyökereztek, s természeti jelenségeknek adnak olyan magyarázatot, mely az ember életére vetítve mély jelentéssel bír. Emellett a 20. század közepén kialakult Wicca hatással volt rengeteg olyan hagyomány kialakulására is, mely misztériumokkal nem rendelkezik, de ugyanúgy a természetből veszi jelképrendszerét (s ez a folklórnak mindig része volt). Ebből kifolyólag támogatunk minden olyan vallást, rendszert, iskolát is, mely a természet szeretetén és a természettel való interakción alapul.

Ökotudatosság és természetvédelem

A fentiekből teljesen egyértelművé válik, hogy a fenntarthatóság és a természetvédelem inherens része bármely olyan irányzatnak, mely az "élő folklór" címke alá fér, ezért egyesületünk spirituális feladatának tartja támogatni az ilyen célokat és kiállni értük.

Segítsd munkánkat

Ha segíteni szeretnél nekünk, támogató tagunkká is válhatsz, de minden adományt hálásan fogadunk.

Nyilvántartási szám: 13-02-0008545 | Számlaszám: 11703051-21458886 | info@elofolklor.hu